Materjalid MTÜ EKHHL liikmele 16.-18.06.2016 kinnisvara korrashoiu suvefoorumi kohta

Lgp. EKHHL liikmed!

MTÜ EKHHL edastas 23.05.16 kutse oma liikmetele registreeruma ja osalema EKHHL 2016 Haapsalu üldkoosoleku-seminar-töötuba-suvemängud üritusele, mis toimub 16.- 18.juuni 2016 Haapsalus. Ürituse majutus on kavandatud Haapsalu Framare SPA *** hotellis. Võrreldes senise traditsioonilise Saaremaa suveüritusega oleme muutnud liidu 2016 suveürituse kohta ning pearõhk on lisaks erialase teabe andmisele ja suhtlusele meie jaoks täiesti uue Haapsalu piirkonna ja selle toimimise tutvustamisel. Ürituse töised põhiteemad on EKHHL uued eesmärgid 2020, kinnisvara korrashoiu hangete uued alused ja standardi koostamine, valdkonna kõrgharidus- ja täiendusõppe korraldus ning korrashoiu teenuste osutamise tegevuspraktikas üles kerkinud probleemidele koos heade lahenduste leidmine.

Sel aastal tahaksime ürituse esimese päeva üldkoosolekul (üldkoosoleku päevakord on ära toodud allpool lingil lisatud kavas) Haapsalu Kultuurikeskuse (Haapsalu, Posti tn 3) rõdusaalis neljapäeval 16.juunil 2016 algusega kell 14.30 pidulikult kätte anda liikmetunnistused uutele liikmetele, XXXII vooru sertifikaadid ning koos läbivaadata ja kinnitada EKHHL 2015 majandusaasta aruanne. Samuti tutvustada liidu juhatuse töökorraldust liidu arengus n.ö. uuele tasemele tõusmiseks ja uute eesmärkide püstitamiseks. Vahetult kohvipausi järel üldkoosolekule järgnevalt pakub liit seminari vormis ettekandeid ja teavet korrashoiu valdkonna aktuaalsetel teemadel seonduvalt liidu uue arengukava koostamise alustamisega, uue RHS-ga (õigusloome), korrashoiu valdkonna õppe korraldamise ja tegevuspraktikaga. Seminari järel majutume hubases ja heal tasemel Framare SPA hotellis, on aega sisse elamiseks ja SPA-s lõõgastumiseks ning esimesel õhtul pakume Teile meeleolukalt rahuliku vestlusringiga õhtusöögi.

Teisele päevale oleme planeerinud erialase töötoad, et kinnisvara korrashoiu tegevuspraktikas üles kerkinud probleemidele koos häid lahendusi leida aga ka esimese päeva seminaril esitatud teemadel Teilt tagasisidet saada. Suveürituse Haapsalut tutvustavaks pärliks oleme ettevalmistanud bussiekskursiooni Haapsalu linnuse vaatamisväärsustega tutvumiseks, mille lõpetuseks pakutakse keskaegse feelinguga vabaõhu lõunasöök. Ürituse teise päeva sportlik-meelelahutuslikus-seltskondlikus kavas on suvemängud bowlingus ja Soffa restoranis pidulik õhtusöök, mis on sisutatud Läänemaa parimate kunsti- ja sõnameistrite poolt. Suuremad peohuvilised saavad hilisematel tundidel soovi korral omal käel ja riisikol meeldivalt aega veeta ja lõõgastuda Eesti ühes kuulsamas “Africa” ööklubis.

EKHHL 2016 Haapsalu üldkoosolek-seminar-töötuba-suvemängud osavõtuks registreerimine toimus kuni 07.06.16. Osavõtuks registreerus ja üritusel osales 68 osavõtjat. 

 

Lugupidamisega

 

Jüri Kröönström

juhatuse esimees

MTÜ EKHHL

5130409

 

MTÜ EKHHL 16.-18.06.2016 Haapsalu üldkoosoleku, seminari, töötubade ja suvemängude kava

MTÜ EKHHL üldkoosoleku reglement

MTÜ EKHHL 2015 majandusaasta aruanne

MTÜ EKHHL 16.06.2016 üldkoosoleku protokoll

 

Seminari ja töötubade materjalid:

Margus Alviste ettekanne

Heikki Lind ettekanne

Urmas Koppe ettekanne

Kristel Mesilane ettekanne

Martti Kiisa ettekanne

Helge Alt ettekanne 17.06 töötoas

Viimased teated