EKHHL XXXI kutse andmise ja sertifitseerimise voor sügis 2015

EKHHL kutsekomisjoni poolt otsustati kuulutada välja XXXI kutse andmise ja sertifitseerimise voor sügis 2015.  EKHHL kinnisvara korrashoiu kutseala XXXI kutse andmise vooru sügisel 2015 kutsetunnistuse taotluse avalduste koos lisadega esitamise tähtaeg on  01.10.2015

Kutsetunnistust saab taotleda füüsiline isik esitades selleks kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andja MTÜ EKHHL-le (postiaadress: MTÜ EKHHL, Pärnu mnt 141, Tallinna ja e-posti aadress: ekhhl@ekhhl.ee) kutsetunnistuse taotluse avalduse koos selles nõutud lisadega. Järgmise XXXI kutse andmise vooru avalduste esitamise tähtaeg on 01.10.2015, milliseks ajaks laekuvad kutsetunnistuse taotluse avaldused võetakse menetlusse vahetult eelpool nimetatud tähtaja järel peale nende nõuetele vastavuse kontrolli. Vaata kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andmise kohta täpsemat informatsiooni http://www.ekhhl.ee/kutse-andmine/

Halduse kutsetunnistuse taotluse avalduse vorm

Hoolduse kutsetunnistuse taotluse avalduse vorm

 

Järgmine XXXI sertifitseerimise vooru sertifikaadi taotluse avalduse esitamise tähtaeg on 15.10.2015. Vaata kinnisvara korrashoiu sertifitseeerimise kohta täpsemat informatsiooni http://www.ekhhl.ee/sertifitseerimine/

 

Lugupidamisega

 

Jüri Kröönström

juhatuse esimees

MTÜ EKHHL (Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit)