EKHHL XXX kutse andmise ja sertifitseerimise voor kevad 2015

EKHHL kutsekomisjoni poolt otsustati kuulutada välja XXX kutse andmise ja sertifitseerimise voor kevad 2015.  EKHHL kinnisvara korrashoiu kutseala XXX kutse andmise vooru toimumine kevadel 2015 kutsetunnistuse taotluse avalduste koos lisadega esitamise tähtaeg on  02.03.2015. Kutsetunnistust saab taotleda füüsiline isik esitades selleks kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andja MTÜ EKHHL-le (postiaadress: MTÜ EKHHL, Pärnu mnt 141, Tallinna ja e-posti aadress: ekhhl@ekhhl.ee) kutsetunnistuse taotluse avalduse koos selles nõutud lisadega. Kuni 02.03.2015 laekuvad kutsetunnistuse taotluse avaldused võetakse menetlusse vahetult eelpool nimetatud tähtaja järel peale nende nõuetele vastavuse kontrolli. Vaata kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andmise kohta täpsemat informatsiooni http://www.ekhhl.ee/kutse-andmine/

Halduse kutsetunnistuse taotluse avalduse vorm

Hoolduse kutsetunnistuse taotluse avalduse vorm

 

Kinnisvara korrashoiu valdkonnas tegutsevatele juriidilistele isikutele on EKHHL halduse ja/või hoolduse sertifikaadi taotluse avalduse koos lisadega esitamise tähtaeg 16.03.2015. Vaata kinnisvara korrashoiu sertifitseeerimise kohta täpsemat informatsiooni http://www.ekhhl.ee/sertifitseerimine/

 

Lugupidamisega

 

Jüri Kröönström

juhatuse esimees

MTÜ EKHHL (Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit)